In Kunstmagazine ISEL met Paul Van Hoeydonck, Tatjana Gehrard, Ria de Henau, Pal Sarkozy en Werner Hornung, Eric Vandepitte en Jan Kempeneers